In my opinion

In autumnal Sydney about diversity

Views: 746

On my flight to Tokyo last year, headed for the 2017 Global Summit of Women, I mulled over the words of Władysław Bartoszewski, a Polish politician, social activist, journalist,...

W jesiennym Sydney o różnorodności

Views: 987

Rok temu, lecąc do Tokio na 2017 Global Summit of Woman, myślałam o inspirujących słowach Władysława Bartoszewskiego, które ostatecznie znalazły się w moim wystąpieniu....

The Distree break

Views: 1388

I love to go back to the places I know. Am I sentimental? Maybe as part of such sentimental journeys I have changed the middle of winter into a blossom-strewn spring. So...

Interludium Distree

Views: 1005

Bardzo lubię wracać do miejsc, które dobrze znam. Sentymentalne? Być może, jednak przy okazji takiego powrotu zmieniłam właśnie środek zimy na rozkwitłą kwiatami...

In the Alps about the fourth revolution

Views: 983

This year I went to the World Economic Forum (WEF) in Davos, full of high hopes. And I was not disappointed. The decision to attend the conference has paid dividends. I’ve...

W Alpach o czwartej rewolucji

Views: 898

W tym roku, miałam naprawdę duże oczekiwania wobec World Economic Forum (WEF). I cóż tu dużo kryć – nie zawiodłam się. Decyzja o tym, by wziąć udział w konferencji...

The Magic Mountain, or … the World Economic Forum Annual Meeting 2018

Views: 2086

This will be a very important meeting – no doubt about it! Why? Well, the list of reasons is long, that’s why. Let me share just a few – those that I think are...

Czarodziejska góra, czyli… World Economic Forum Annual Meeting 2018

Views: 1306

To będzie bardzo ważne spotkanie – nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Dlaczego?! Cóż, przyczyny można wymieniać naprawdę długo. Podam jednak tylko kilka...

M–commerce: handel przyszłości

Views: 657

Dziś naprawdę niełatwo w to uwierzyć: w połowie lat 90 istnieli ludzie, którzy potrafili przewidzieć, że już za kilka lat, nikt nie będzie mógł sobie przypomnieć, jak...

M–commerce: the commerce of the future

Views: 795

It is hard to believe it today: in the mid-90’s there were people who were able to predict that in a matter of a few years no one will remember what life looked like before...

Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news.

You have Successfully Subscribed!